[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

 

Spaced out

 

ముందటి రాత్రి

ప్రపంచం -కుటుంబం సంఘటనలన్నీ,

నా సూపర్ స్మార్ట్ సిస్టర్ నన్ను అప్డేట్ చేసాక,

వైరస్ ప్రొటెక్షన్  ఫుల్ స్కాన్ రన్ చేసేసి

స్లీప్ మోడ్ లోకి వెళ్లిపోయా హేజీగా.

 

ఉదయం కాబోతున్నది.

బ్రెయిన్ లో లైట్ లన్నీ

ఒక్కొక్కటే వెలుగుతున్నయ్యి

శరీరంలో కణాలన్నీ ఒకదాని కొకటి

సంకేతాలు పంపించుకుంటున్నయి .


అవి కూడబలుక్కుంటున్నయి.

దె ఆర్ పుల్లింగ్ దెమ్ సెల్వ్స్  టుగెదర్

ఈజీ, ...ఈజీ, ...నో రష్!  

దేర్ ఈజ్ టన్స్ ఆఫ్ టైమ్

R2-D2!

ఇంకా తెల్లారలా. ఏం తొందర లేదు.

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (215)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Wee hours in Naples

 

చదువుతున్నా మళ్లీ కొన్నేళ్లకు నేనీ డాక్టర్ ని.

ఇతడు అమెరికాలో పనిచేసిన ప్రదేశాలు కొంత నాకు తెలిసినవే.

 

W.C.W -  భూమిపై నాకన్నా కొన్నేళ్లు ముందు

సంచరించిన వాడు

ఆ సమయపు సాహితీ ప్రియులను

సంప్రదించిన వాడు

ఎజ్రాపౌండ్, వాల్ట్ విట్మన్ తెలిసిన వాడితను.

 

ఇతడి మాటలు వినటం నాకిష్టంగా ఉంది.

 

We are both cerebral, but he is more rustic

I became more city sophistic

He is more heart, I am I don't know what

He is out and out open,

I am a closed bank vault, under lock and key

 

నేనితన్ని చూస్తున్నా,  తెలిసుకుంటున్నా

ఈ ఇంకా వేకువ కాని ఏకాంతంలో ఒరుసుకుంటున్నా

ఇతనంటే ముచ్చట పడుతున్నా, మంచివాడివోయ్! అంటున్నా,

 

నేనెప్పటికీ అతనికి తెలియదు. It's Ok. He is better off.

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (214)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] #Must read article# స్కంధక ద్విపది #skaMdhaka dvipadi#

 

స్కంధక ద్విపది  - 

Facebook లో శ్రీమతి లక్ష్మీదేవిగారు ఝంఝా మారుతము అని ఒక కంద పద్యమును ఆరంభించి మిగిలిన పాదములలో ప్రాసాక్షరాలు దొఱకక ప్రాసకుబదులు యతిని ఉపయోగించి వ్రాసినారు. దానిని చూచిన తఱువాత నాకు కలిగిన ఆలోచనల ఫలితమే ఈ సందేశము. 

కందమును సంస్కృతములో ఆర్యాగీతి అంటారు. ఆర్యా ఛందస్సు తొమ్మిది విధాలు, అందులో ఆర్యాగీతి కూడ ఒకటి. సంస్కృతములో ఆర్యా ఒక ద్విపద, చతుష్పద కాదు. ఆర్యాగీతిని ప్రాకృతములో ఖంద&అ అంటారు. దీనినే సంస్కృతములో స్కంధ లేక స్ఖంధక అంటారు. స్కంధ -> ఖంద&అ -> ఖంద -> కంద రూపము దాల్చినది. ఎవ్వరో మనకు తెలియదు. కాని ఒక అజ్ఞాత కవియో లేక లాక్షణికుడో సంస్కృత ప్రాకృతములలోని ద్విపదను కన్నడములో చతుష్పదిగా చేసినాడు. తొమ్మిదవ శతాబ్దము నాటికే చతుష్పదులైన కందపద్యములు కన్నడములో ఉన్నాయి. కుర్క్యాల శాసనములోని తెలుగు కంద పద్యములు పదవ శతాబ్దము నాటిది. 

ఇప్పుడు ఈ రెండు భాషలలో కందము ఒక చతుష్పది. కాని కందమును అక్షరసామ్య యతితో ద్విపదగా వ్రాయ వచ్చును. నిజముగా ఇది తెలుగు భాషకు సరిపోతుంది. కన్నడములోని షట్పదులను తెలుగు వాగ్గేయకారులు చతుష్పదులుగా మార్చి వారి పాటలలో వాడినారు. ఈ విషయముపై నేను రెండు వ్యాసములను వ్రాసినాను - (1) అన్నమాచార్యులపైన, (2) రామదాసుపైన. మొదటిది సుజనరంజనిలో ప్రచురితమైనది. రెండవది TANA Souvenirలో ప్రచురితము కావలసినది. కాని సంపాదకులు దానిని ఏ కారణమువల్లనో తొలగించారు. అది పాఠకుల నష్టము. త్వరలో TANA magazineలో ప్రచురితమవుతుంది, ఎప్పుడో తెలియదు. 

షట్పదులను చతుష్పదులుగా వ్రాసినట్లే, చతుష్పదియైన కందమును ద్విపదిగా రచించవచ్చును. క్రింద నా ఉదాహరణములు. ఇందులో అంత్యప్రాస అదనపు ఆభరణము. 

స్ఖంధక ద్విపది - ఆర్యాగీతి లక్షణములు. లేక కందపద్యపు రెండు పాదములు కలిపినప్పటి లక్షణములు. మొదటి, నాలుగవ, ఏడవ గణములకు అక్షరసామ్య యతి. 

ఆనందమ్మున నిను బ్ర-హ్మానందమ్మున నుతింతు - హరి గోవిందా 
దీనుల మనసుల నెఱిగిన - దేవుఁడు నీవనుచుఁ గొల్తు - దినము ముకుందా 

లలితవసంతలతలలో - లహరులవలె కుసుమరాశి - లావణ్యములే 
లలితవసంతఋతువులో - లహరులవలె శ్యామగాన - లావణ్యములే 

ఏమని పాడెదనో ని-న్నీ యామని రాత్రివేళ - హృది నిండంగాఁ 
బ్రేమము నదిగాఁ బారఁగఁ - బ్రీతియు పెంపొందుచుండఁ - బ్రియ మురియంగా 

నీలాకాశమున వెలిఁగె - నిండగు చంద్రుండు నింగి - నింపుచు మిసతో 
నేలయు వెన్నెలలఁ గరిఁగె - నీడల సర్పమ్ము వెడలె - నేర్పున బుసతో 

లేకనొకటి వ్రాసితి నిట - లేమా నీకొఱకు నేను - లెస్స వలపుతో 
రాక యెపుడు చెప్పుమ యీ - రాతిరి మదిలోన నీవె - రగులు తలఁపుతో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
skaMdhaka dvipadi  - 

#Facebook#lO SrImati laxmIdEvigAru jhaMjhA mArutamu ani oka kaMda padyamunu aaraMbhiMchi migilina pAdamulalO prAsAxarAlu do~rakaka prAsakubadulu yatini upayOgiMchi vrAsinAru. dAnini chUchina ta~ruvAta nAku kaligina aalOchanala phalitamE ee saMdESamu. 

kaMdamunu saMskRtamulO aaryAgIti aMTAru. aaryA ChaMdassu tommidi vidhAlu, aMdulO aaryAgIti kUDa okaTi. saMskRtamulO aaryA oka dvipada, chatushpada kAdu. aaryAgItini prAkRtamulO khaMda&a aMTAru. deeninE saMskRtamulO skaMdha lEka skhaMdhaka aMTAru. skaMdha -> khaMda&a -> khaMda -> kaMda rUpamu dAlchinadi. evvarO manaku teliyadu. kAni oka aj~nAta kaviyO lEka lAxaNikuDO saMskRta prAkRtamulalOni dvipadanu kannaDamulO chatushpadigA chEsinADu. tommidava SatAbdamu nATikE chatushpadulaina kaMdapadyamulu kannaDamulO unnAyi. kurkyAla SAsanamulOni telugu kaMda padyamulu padava SatAbdamu nATidi. 

ippuDu ee reMDu bhAshalalO kaMdamu oka chatushpadi. kAni kaMdamunu axarasAmya yatitO dvipadagA vrAya vachchunu. nijamugA idi telugu bhAshaku saripOtuMdi. kannaDamulOni shaTpadulanu telugu vAggEyakArulu chatushpadulugA mArchi vAri pATalalO vADinAru. ee vishayamupai nEnu reMDu vyAsamulanu vrAsinaanu - (1) annamAchAryulapaina, (2) rAmadAsupaina. modaTidi sujanaraMjanilO prachuritamainadi. reMDavadi #TANA Souvenir#lO prachuritamu kAvalasinadi. kAni saMpAdakulu dAnini E kAraNamuvallanO tolagiMchAru. adi pAThakula nashTamu. tvaralO #TANA magazine#lO prachuritamavutuMdi, eppuDO teliyadu. 

shaTpadulanu chatushpadulugA vrAsinaTlE, chatushpadiyaina kaMdamunu dvipadigA rachiMchavachchunu. kriMda nA udAharaNamulu. iMdulO aMtyaprAsa adanapu aabharaNamu. 

skhaMdhaka dvipadi - aaryAgIti laxaNamulu. lEka kaMdapadyapu reMDu pAdamulu kalipinappaTi laxaNamulu. modaTi, nAlugava, EDava gaNamulaku axarasAmya yati. 

aanaMdammuna ninu bra-hmAnaMdammuna nutiMtu - hari gOviMdA 
dInula manasula ne~rigina - dEvu@MDu nIvanuchu@M goltu - dinamu mukuMdA 

lalitavasaMtalatalalO - laharulavale kusumarASi - lAvaNyamulE 
lalitavasaMtaRtuvulO - laharulavale SyAmagAna - lAvaNyamulE 

Emani pADedanO ni-nnI yAmani rAtrivELa - hRdi niMDaMgA@M 
brEmamu nadigA@M bAra@Mga@M - brItiyu peMpoMduchuMDa@M - briya muriyaMgA 

nIlAkASamuna veli@Mge - niMDagu chaMdruMDu niMgi - niMpuchu misatO 
nElayu vennelala@M gari@Mge - nIDala sarpammu veDale - nErpuna busatO 

lEkanokaTi vrAsiti niTa - lEmA nIko~raku nEnu - lessa valaputO 
rAka yepuDu cheppuma yI - rAtiri madilOna nIve - ragulu tala@MputO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___