Shri Potana Maha Bhagavatam - 3.151-2 - one nice padyam

 

__,_._,___

No comments: