[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

5Am. Tiburon Golf Resort, Naples, Florida

 

శుభోదయం!

రాత్రి బాగా నిద్ర పట్టింది. మెత్తటి దిళ్లు నిజంగా హాయిగా ఉన్నయ్యి. తలకింద రెండు. కాళ్లకింద రెండు. మై పిల్లో. కమ్ నించి తెప్పించకపోయినా, బాగానే పని చేసినయ్యి. అంతకు ముందు రాత్ర్రేనేమో, శిలువ మీద మేకులు కొట్టిన ఏసుక్రీస్తులా బాధ పడి ఇక ఇదే ఆఖరు రాత్రి, ఇన్ని పెయిన్ పాయింట్స్తో, కొంచం కదిలితే, దానికి పదిరెట్లు ఎక్కువ పోట్లు క్రియేట్ చేస్తూ, ఈ శరీరం ఇక ఈ  చెక్కల పక్కమీద నుండి దిగదు అనుకున్న, ఆ పక్కే మళ్లీ మర్నాడు హంసతూలికా తల్పమయింది.

అరే! ఎందుకిలా జరుగుతుంది,  రోజుకీ రోజుకీ ఇంత వేరియేషన్స్ ఏంటి అని, బహుశా, డాన్సులు ఎక్కువ అయ్యాయా, లేక, శరీరం శిథిలం ఐ పోతున్నదా, అని ఆలోచన మొదలెడదామా అనుకుని,

ఇదే అసలు మార్చాలిసింది. పక్క మీద పొర్లుతూ గంటల గంటల ఆలోచన అని, ఠక్కున మానేసి, లైబ్రరీ నుంచి తెచ్చుకుని  కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కోసం అప్ డేట్ చేసిన కెమిస్ట్రీ పుస్తకం తీసుకుని, సుఖంగా పఠించాను. కెనడా కళ్లజోడు ఎంతో గ్లామరస్ గా చూపించింది ఛార్ట్స్, ఈక్వేషన్స్. కాసేపటికి ఫుడ్ ఛాప్టర్కి రాగానే, మనసు ఫోర్ సీజన్స్ లో సర్వ్ చేసిన ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ మీదకు పోయింది. If only I can have that green veggie juice now! I will be all energy.

లక్కీలీ! I have stashed up my refrigerator the night before. 'లైఫ్ ఈజ్ గుడ్' వాళ్లు తయారు చేసిన ఫ్రిజ్. పబ్లిక్స్ మార్కెట్ వాళ్లతో సమానంగా, I have neatly stacked all food items, with much precision. I was thinking of the nice high school kid volunteering at Publix, in his school break, who transferred all my week's food and drink  supplies to my car trunk.  He seemed pretty unperturbed by the current craziness in America. Just happy not to have school work for a while. I was thinking of an upcoming visit to Vero, to visit Amy. She works very hard, all focused on her studies in school, and so much of extracurricular activities she does – volunteering in hospitals.

Ah! My kitchen looked so good in the early morning.  Is this a chemistry lab or a kitchen! The black granite counters are sparkling.

It is a cinch to whip up couple of eggs, add some sugar, and soak two large fat slices of Italian bread in it. As I made my coffee, and cut up a Bartley pear, the French toast puffed up, on the iron griddle.

I set up an eye pleasing morning breakfast on my one of a kind mahogany dining table. What if, it cost a fortune! It's the craftsmanship that counts. It is all dim lighting outside. Little sparkles in the dark. Most precious silence all around. I could hear the rolling of a distant sea in my head. Could smell the morning mist. The French toast is awesome. That's real. I am a damn good cook at 5am.

Ha! What a white laced softest of soft cotton, long sleeved top won't do to you. All those niceties softly touching on breasts, forearms, thighs. Thank you Fashion fresh! Perhaps that's the secret of last night's sweet sleep. Among various other good things. Ah! The hair is all like a soft cloud, thank you God! I will go to tonight's concert, to listen to a Tenor singing some arias, and art songs, really really looking beautiful.   Before that luxury, there are hours and hours at my disposal. Absolutely no television today.

Back to bed, with another cup of coffee. Back to study the chemistry book happily, between the covers.

Have a nice day All!

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (237)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

No comments: