[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

 

Outskirts

 

శ్రీకారములు ముమ్మారు చుట్టి

ఓంకార నాదాల నిలయాన

అంకాన తాళము వేయుచు అమర

కింకరులు పరివేష్టించి యుండగా

 

వంకరటింకరలు లేక, పొంకముగ

టంకముతో లిఖింతువు, నెల

వంకలతో అలంకరింతువు కృతి

జంకులు లేక జక్కువల మక్కువై

 

యదునందనా!

నాద సాధనా సదాచార

బోధక మనమోహనా!

 

కల్లు తాగెడి కోతి తెల్లవార్లు

కల్లలాడెడి నాతి, చల్లపల్లి వారి గొల్లభామ

ఎల్లవేళల ఎకసక్కెములాడు

పుల్ల పులుపు ద్రాక్ష

 

ఉల్లిపాయల పొగరు, కాకరల వగరు

పిల్ల నీకెందుకో, ఊరకుండలేని పోకిరి

అల్లరితనము కాని;

 

కొల్లగ నీ కొలువు చెలిమిలో బలిమిలో ఉండవో

చెల్లని గవ్వల గులకరింపు శ్రావ్యమా! కావ్యమా!

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (79)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] ఉల్లి- తల్లి

 

ఉల్లి- తల్లి 
-------------------

--

భవ్య గీతి **

సూ,ఇం,సూ గణములు 

--

ఉల్లిపాయల వాడఁ  
దల్లి యానతి వలన
ఎళ్లవేళలసుఖమె 
తల్లడిల్లక కనులు

ధరల సంగతిఁ జూడ 
ధరణి నంతట నొకటె 
పెరుఁగుచుండుటె కాని 
తఱుగఁ బోవవి  యెపుడు

అంగడందునఁ గొన్న 
వంగ కాయల కైన 
సంగముండఁగఁ బోదు
పొంగ నుల్లినిఁ గూడి 
 
ఎట్టి కూరకుఁ గాని 
జట్టు గట్టఁగ లేదు 
పెట్టి యుల్లిట కాలు
దిట్టిపోసియు నన్ను  

తినఁగ నెంచెడి వారు 
కినుక నొందినఁ గాని
మనవిఁ జేసినఁ గాని 
యనువు గాదది చేర్చ  

ఉల్లి చేసెడి మేలు 
దల్లి చేయదటంచు 
నెల్లజనులిల నన్న
తల్లిమాటను దాఁట 

వల్ల గాదని నాకు  
నల్లరేమియుఁ జేయ 
తల్లి చెంతను జేరి
యుల్లి షరతును గూర్చి 

భోగి కోరును గాని 
యోగి మెచ్చని దగుట 
యోగిరమ్మున నాకు 
బాగు కాదది కలుప

గోలి వారిది కవిత
మ్రోలఁ  జూచిన యంత 
రాలఁ జేసిన దిట్లు 
పూలమాదిరి పలుకు  

ఉల్లి పాయలఁ గూర్చి 
తల్లి యిచ్చిన రీతి 
నల్లి పంచితిఁ  గాని  
కల్ల లేమియు లేవు.  
           
--

సుప్రభ 
12:21 PM 
07-31-2018
--

**నేను పెట్టిన పేరు 

భవ్య= అంబ 
 
గోలి* వారిది కవిత --గోలి శాస్త్రి గారు ప్రజ-పద్యము కూటమిలో "ఉల్లా"సము పేరుతో ఉల్లిపాయను గూర్చి ప్రచురించిన రెండు కందపద్యములు 

ఒక్క ఉల్లి విషయములోనే గాదు నియమములు- ఉల్లి, వెల్లుల్లి, కాఫీ,టీ, పాలు, పెరుగు,వంకాయ, గోంగూర, చింతపండు, బయట కొన్న పచ్చళ్ళు.. ఇవన్నీ నిషిద్ధమే :-)

__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

Re: [racchabanda] ఈ నాలుగు వృత్తములు వైతాళీయ-ప్రాచ్యవృత్యపరాంతికలే #ee nAlugu vRttamulu vaitALIya-prAchyavRtyaparAMtikalE#

 

cAlA bAGuMdi mOhana gArU.
mUrti.

2018-07-31 4:41 GMT-04:00 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com>:


ఈ నాలుగు వృత్తములు వైతాళీయ-ప్రాచ్యవృత్యపరాంతికలే - 

పంక్తికా (మరాళికా, మౌక్తిక, కర్ణపాలికా) - ర/య/జ/గ - UIUIU - UIUIU
10 పంక్తి 331

నామనస్సులో - నాథుఁడైన యా 
శ్యామసుందరుం - డాలకించఁడే 
ఓమరాళికా - యోడిపోతినే 
స్వామిఁ జూచి నా - పాటుఁ జెప్పవే 

రాజహంసీ (విభూషణా, కనకమంజరీ) - న/ర/ర/లగ - IIIUIU - UIUIU

రమణుఁ డెక్కడే - రాజహంసమా 
కమలనేత్రునిన్ - గాన నెంచితిన్ 
హిమము రాత్రిలో - నిందు శీతల 
మ్మమలుఁ డెక్కడే - యాశ నుంటినే 

11 త్రిష్టుప్పు 664 
రథోద్ధతా - ర/న/ర/లగ - UIUIII- UIUIU

అందగాఁడు మన-మందు నుండెనే 
విందు నిత్తునని - వేఁపుచుండెనే 
స్యందనమ్మిడెడు - చక్రఘోషలో 
నిందు నాకుఁ గని-పించకుండెనే 

11 త్రిష్టుప్పు 699
ప్రియంవదా (మత్తకోకిల) - న/భ/జ/ర - IIIUIII - UIUIU
12 జగతి 1400

మనసు పిల్చె నిను - మత్తకోకిలా 
వినెద నీదు నుడి - వేగ పాడవే 
స్వనము నిక్కము వ-సంతరాగమే 
దినము రాత్రు లిఁక - తీయనైనవే 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ee nAlugu vRttamulu vaitALIya-prAchyavRtyaparAMtikalE - 

paMktikA (marALikA, mauktika, karNapAlikA) - ra/ya/ja/ga - #UIUIU - UIUIU#
10 paMkti 331

nAmanassulO - nAthu@MDaina yA 
SyAmasuMdaruM - DAlakiMcha@MDE 
OmarALikA - yODipOtinE 
svAmi@M jUchi nA - pATu@M jeppavE 

rAjahaMsI (vibhUshaNA, kanakamaMjarI) - na/ra/ra/laga - #IIIUIU - UIUIU#

ramaNu@M DekkaDE - rAjahaMsamA 
kamalanEtrunin - gAna neMchitin 
himamu rAtrilO - niMdu SItala 
mmamalu@M DekkaDE - yASa nuMTinE 

11 trishTuppu 664 
rathOddhatA - ra/na/ra/laga - #UIUIII- UIUIU#

aMdagA@MDu mana-maMdu nuMDenE 
viMdu nittunani - vE@MpuchuMDenE 
syaMdanammiDeDu - chakraghOshalO 
niMdu nAku@M gani-piMchakuMDenE 

11 trishTuppu 699
priyaMvadA (mattakOkila) - na/bha/ja/ra - #IIIUIII - UIUIU#
12 jagati 1400

manasu pilche ninu - mattakOkilA 
vineda nIdu nuDi - vEga pADavE 
svanamu nikkamu va-saMtarAgamE 
dinamu rAtru li@Mka - tIyanainavE 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#
__._,_.___

Posted by: Katta Murty <murty@umich.edu>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ఈ నాలుగు వృత్తములు వైతాళీయ-ప్రాచ్యవృత్యపరాంతికలే #ee nAlugu vRttamulu vaitALIya-prAchyavRtyaparAMtikalE#

 

ఈ నాలుగు వృత్తములు వైతాళీయ-ప్రాచ్యవృత్యపరాంతికలే - 

పంక్తికా (మరాళికా, మౌక్తిక, కర్ణపాలికా) - ర/య/జ/గ - UIUIU - UIUIU
10 పంక్తి 331

నామనస్సులో - నాథుఁడైన యా 
శ్యామసుందరుం - డాలకించఁడే 
ఓమరాళికా - యోడిపోతినే 
స్వామిఁ జూచి నా - పాటుఁ జెప్పవే 

రాజహంసీ (విభూషణా, కనకమంజరీ) - న/ర/ర/లగ - IIIUIU - UIUIU

రమణుఁ డెక్కడే - రాజహంసమా 
కమలనేత్రునిన్ - గాన నెంచితిన్ 
హిమము రాత్రిలో - నిందు శీతల 
మ్మమలుఁ డెక్కడే - యాశ నుంటినే 

11 త్రిష్టుప్పు 664 
రథోద్ధతా - ర/న/ర/లగ - UIUIII- UIUIU

అందగాఁడు మన-మందు నుండెనే 
విందు నిత్తునని - వేఁపుచుండెనే 
స్యందనమ్మిడెడు - చక్రఘోషలో 
నిందు నాకుఁ గని-పించకుండెనే 

11 త్రిష్టుప్పు 699
ప్రియంవదా (మత్తకోకిల) - న/భ/జ/ర - IIIUIII - UIUIU
12 జగతి 1400

మనసు పిల్చె నిను - మత్తకోకిలా 
వినెద నీదు నుడి - వేగ పాడవే 
స్వనము నిక్కము వ-సంతరాగమే 
దినము రాత్రు లిఁక - తీయనైనవే 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ee nAlugu vRttamulu vaitALIya-prAchyavRtyaparAMtikalE - 

paMktikA (marALikA, mauktika, karNapAlikA) - ra/ya/ja/ga - #UIUIU - UIUIU#
10 paMkti 331

nAmanassulO - nAthu@MDaina yA 
SyAmasuMdaruM - DAlakiMcha@MDE 
OmarALikA - yODipOtinE 
svAmi@M jUchi nA - pATu@M jeppavE 

rAjahaMsI (vibhUshaNA, kanakamaMjarI) - na/ra/ra/laga - #IIIUIU - UIUIU#

ramaNu@M DekkaDE - rAjahaMsamA 
kamalanEtrunin - gAna neMchitin 
himamu rAtrilO - niMdu SItala 
mmamalu@M DekkaDE - yASa nuMTinE 

11 trishTuppu 664 
rathOddhatA - ra/na/ra/laga - #UIUIII- UIUIU#

aMdagA@MDu mana-maMdu nuMDenE 
viMdu nittunani - vE@MpuchuMDenE 
syaMdanammiDeDu - chakraghOshalO 
niMdu nAku@M gani-piMchakuMDenE 

11 trishTuppu 699
priyaMvadA (mattakOkila) - na/bha/ja/ra - #IIIUIII - UIUIU#
12 jagati 1400

manasu pilche ninu - mattakOkilA 
vineda nIdu nuDi - vEga pADavE 
svanamu nikkamu va-saMtarAgamE 
dinamu rAtru li@Mka - tIyanainavE 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4735

4 Messages

Digest #4735
1.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
1.2
Quotable Quote by p_gopi_krishna
2.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
3.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna

Messages

Mon Jul 30, 2018 9:18 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Help us to understand that evil, which at first may seen delightful, gradually acts as poison; and that good, in the beginning often bitter to our taste, eventually becomes nectar-sweet. (Sri Paramahansa Yogananda)Mon Jul 30, 2018 9:41 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Krodha (anger) is a deadly poison. It affects others by its fumes, manifested through the eye, the tongue and the hands. The seed of a poison tree sprouts into a poisonous plant and when it becomes a big tree, its leaves, flowers and fruits will also certainly be poisonous. So too, the person addicted to anger can only emanate poison, through thought, word and deed. An angry thought is like a pebble thrown into the calm waters of the Manasa-sarovar (Lake of the Mind) present inside man. It creates a circular effect which spreads through the entire lake. Anger is very injurious to the progress of youth. Strive by all means to prevent the poison entering your mental make-up. Cultivate love, kindliness, the spirit of service, and encourage all thoughts of cooperation with others. See the Divinity in each one, as you must see it in your own selves. Sri Satya Sai BabaMon Jul 30, 2018 9:54 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Seek strength not just in conviction but also in connection
While pursuing spiritual growth, we need strength to resist worldly temptations. How do we gain such strength? We might seek it through the intellectual conviction that fosters renunciation – the conviction that worldly pleasures are temporary, illusory and binding, and should therefore be avoided.
However, such conviction isn't enough. The Bhagavad-gita (02.60) indicates that even if we are convinced about the need for sensual abstinence and even if we strive for abstinence, still the senses are so forceful that they will drag us down.
Why is conviction not enough? Because though conviction changes our understanding, it doesn't change our desiring. According to our conditionings, our desires keep flowing towards the corresponding sense objects, which still look appealing, even irresistible.
What, then, is the solution? Divine connection. The next verse (02.61) states that when we use our present capacity for sense control to focus our consciousness on Krishna, that divine connection provides us higher satisfaction, which gives us the strength to resist temptations.
Does conviction play any role in spiritual growth? Yes, certainly; it plays a vital role when it centers on connection, not on renunciation. Far more important than the conviction that worldly pleasures are deceptive is the conviction that Krishna is all-attractive – that he is the source of all pleasure, including whatever pleasure we might get through the most attractive sense objects.
Conviction about Krishna's all-attractiveness will inspire us to consistently connect with him by practicing the time-honored process of bhakti-yoga. We will practice bhakti not just when it feels good, but also when it feels difficult or dry. And gradually those phases of initial poison will give way to eventual, eternal nectar (18.37).
When we seek strength in the conviction that fosters connection, we will persevere till we become purified and steadily absorbed in Krishna, relishing enduring joy thereof.
Think it over:
To resist temptation, why is conviction not enough?

Where conviction falls short, how does connection help?

How can conviction work in harmony with connection?
Read more https://www.gitadaily.com/seek-strength-not-just-in-conviction-but-also-in-connection/ https://www.gitadaily.com/seek-strength-not-just-in-conviction-but-also-in-connection/www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] వైతాళీయ-ప్రాచ్యవృత్యపరాంతికా #vaitALIya-prAchyavRtyaparAMtikA#

 

వైతాళీయ-ప్రాచ్యవృత్యపరాంతికా - 

ఇందులో అన్ని పాదములలో మొదటి ఎనిమిది మాత్రలు ప్రాచ్యవృత్తియందలి సరి పాదములవలె నుంటుంది, అనగా 3+గురువు+3 మాత్రలు. ఇవి నాలుగు విధములని హేమచంద్రుని ఛందోఽనుశాసనములో పేర్కొనబడినది- UIUIU, IIIUIU, UIUIII, IIIUIII. క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

వైతాళీయ-ప్రాచ్యవృత్యపరాంతికా - 3+U+3 + ర/లగ 

మానసమ్ములో - మౌనరాగమా 
గానవాహినియు - గట్టిపాఱెనా 
వేణురావములు - వీఁగిపోయెనా 
మేనితోడ నిఁక - మేను చేరదా 

తెల్లనైన శశి - తేలె నింగిలో 
నుల్లమందుఁ జిఱు - యూహలెన్నియో 
మెల్లమెల్లఁగా - మేను పొంగఁగా 
నల్లుకొమ్ము నను - హర్షమియ్యఁగా 

కవిత వ్రాయు నీ - కన్నులందు నే 
భువన మొండు గని - పుల్కరించితిన్ 
నవనవమ్ముగా - నాట్యమాడ రా 
భవనమందు దివె - భాసిలున్ గదా 

విధేయుదు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
vaitALIya-prAchyavRtyaparAMtikA - 

iMdulO anni pAdamulalO modaTi enimidi mAtralu prAchyavRttiyaMdali sari pAdamulavale nuMTuMdi, anagA 3+guruvu+3 mAtralu. ivi nAlugu vidhamulani hEmachaMdruni ChaMdO@2nuSAsanamulO pErkonabaDinadi- #UIUIU, IIIUIU, UIUIII, IIIUIII#. kriMda nA udAharaNamulu - 

vaitALIya-prAchyavRtyaparAMtikA - 3+#U#+3 + ra/laga 

mAnasammulO - maunarAgamA 
gAnavAhiniyu - gaTTipA~renA 
vENurAvamulu - vI@MgipOyenA 
mEnitODa ni@Mka - mEnu chEradA 

tellanaina SaSi - tEle niMgilO 
nullamaMdu@M ji~ru - yUhalenniyO 
mellamella@MgA - mEnu poMga@MgA 
nallukommu nanu - harshamiyya@MgA 

kavita vrAyu nI - kannulaMdu nE 
bhuvana moMDu gani - pulkariMchitin 
navanavammugA - nATyamADa rA 
bhavanamaMdu dive - bhAsilun gadA 

vidhEyudu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___