[racchabanda] సార్థకనామ వృత్తము సమయరాగ #sArthakanAma vRttamu samayarAga#

 

సార్థకనామ వృత్తము సమయరాగ - 

ఆధారము - కల్పితము, లయ మందాక్రాంతము

సమయరాగ - స/మ/య/ర/ర/గ IIUUU - UIUU - UIU UIUU
16 అష్టి 9284 

వదనమ్మందున్ - వాన చిన్కుల్ - పైబడన్ మోదమిచ్చున్ 
హృదయమ్మందున్ - నృత్యమాడున్ - దృప్తితో బర్హిణమ్మై  
వ్యధలన్ దీర్చున్ - వర్షధారల్ - ప్రాణమున్ వెండి నిల్పున్ 
పద యీ వానన్ - బర్వు లెత్తన్ - బాలలై యాడుదామా  

వినవేలా యీ - వింత గాథన్ - బ్రేమయే దీని మూలం 
బనెదన్ స్వామీ - యార్తితోడన్ - హర్షమే కానకుండెన్ 
గనరావా యీ - కాళరాత్రిన్ - గారు చీఁకట్లు గ్రమ్మెన్ 
మనరా నా యీ - మన్కి నీకే - మానసమ్మందు నీవే 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
sArthakanAma vRttamu samayarAga - 

aadhAramu - kalpitamu, laya maMdAkrAMtamu

samayarAga - sa/ma/ya/ra/ra/ga #IIUUU - UIUU - UIU UIUU#
16 ashTi 9284 

vadanammaMdun - vAna chin&kul - paibaDan mOdamichchun 
hRdayammaMdun - nRtyamADun - dRptitO barhiNammai  
vyadhalan dIrchun - varshadhAral - prANamun veMDi nilpun 
pada yI vAnan - barvu lettan - bAlalai yADudAmA  

vinavElA yI - viMta gAthan - brEmayE dIni mUlaM 
banedan svAmI - yArtitODan - harshamE kAnakuMDen 
ganarAvA yI - kALarAtrin - gAru chI@MkaTlu grammen 
manarA nA yI - man&ki nIkE - mAnasammaMdu nIvE 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

No comments: