www.telugubhakti.com Digest Number 4720

7 Messages

Digest #4720
2.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
3.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
4.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
5
CAUSE FOR KAMAM by swamypvap
6
BUDDI AS PENDULAM by swamypvap
7

Messages

Sat Jul 14, 2018 8:37 am (PDT) . Posted by:

jajisarma

ఫుట్బాల్ నేర్పిన గుణపాఠము
రష్యాలో జరుగుతున్న పుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ లో జరిగిన ఒక సంఘటన చూస్తుంటే / చెప్పుకుంటే అందరం ఒక గుణపాఠము నేర్చుకున్నట్లవుతుంది..
క్రోరేశియా ఈ వరల్డ్ కప్ కు ఇద్దరే ఇద్దరు గొప్ప ఆటగాళ్ళతో బరిలోకి దిగింది.
ఒకరు మారియో మాండుక్, ఈయన సెమీఫైనల్లో గోలుకొట్టిన వీరుడు.
మరొకరు నికొలా కాలినిక్

నికొలా కాలినిక్ ను మొదటి గేమ్లో క్రోరేషియా కోచ్ బెంచిమీదే కూర్చోబెట్టాడు. అంటే ఆడనివ్వలేదు. ఆ ఆట ముగుస్తుంటే, మరో ఆటగాడి స్థానంలో ఆడటానికి కోచ్ నికోలా కాలినిక్ ని డ్రెస్ అయ్యి, ఆడటానికి తయారు అవ్వమని చెప్పాడు.
కానీ, నికోలా కాలినిక్ కోపంతో ఆ కోచ్ చెప్పినది వినక అలా మరో ఆటగాడి స్థానంలో ఆడటానికి వెళ్ళలేదు.
గర్వంతో తనకు తానే గొప్ప ఆటగాడిని అనుకుని ఆట చివరి ఐదు నిమిషాల వ్యవధి లో మైదానంలో దిగడానికి వెళ్ళలేదు. అప్పుడా కోచ్ మరో ఆటగాడు జాకా ని రంగంలో దింపాడు.
ఆ మ్యాచ్ అయిపోయిన తరువాత పెద్దవాళ్ళు చెబుతున్నా, నికోలా కాలినిక్ తమ ప్రవర్తనకు క్షమాపణ చెప్పలేదు.
అప్పుడా క్రమశిక్షణా చర్యగా కోచ్ నికోలా కాలినిక్ ను టీము నుండి తొలగించి, రష్యా నుండి పంపేశాడు. నికోలా వెళ్ళిపోయి తన ప్రవర్తనకు ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపం చెందకుండా, తను ఎంతో సుఖంగా ఉన్నట్లు సాంఘిమ మాధ్యమాలలో కొన్ని ఫోటోలు పొస్టు చేశాడు.
తను లేకుండా క్రోరేషియా వరల్డు కప్ లో పెద్దగా ఏమీ సాధించలేదు అనుకున్నాడు. కానీ ఆయన లేకుండా మిగతా టీము వారు మిగిలిన మ్యాచ్ లు అన్నీ గెలిచారు.
మొన్న రాత్రి, ఆ క్రోరేషియా టీము వరల్డ్ కప్ ఫుట్బాల్ ఫైనల్ కు చేరి చరిత్ర సృష్టించారు.
ఆ టీము లోని 22 సభ్యులు ఇప్పుడు క్రోరేషియా దేశానికి జాతీయ సాహస వీరులుగా నీరాజనాలు అందుకుంటున్నారు.
వారి పేర్లు ఆ దేశ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడి, ఆ దేశ వాసుల హృదయాలలో చిరస్థాయిగా ఉండిపోతారు.
ఆ నికోలా కాలినిక్ మాత్రం తన దురహంకారంతో, కొన్ని నిమిషాల కోపంతో ఆ ఘనత చేజార్చుకున్నాడు.
ఆయన ఆలశ్యంగా పశ్చాత్తాప పడుతూండవచ్చు.
ఇలాంటి సంఘటనలు మనకు నిత్యం జీవితంలో స్పష్టంగా కనబడుతూనే ఉంటాయి. కానీ మనం ఆ సంఘటనల నుండి ఏమాత్రం గుణపాఠాలు నేర్చుకున్నాము అనేదే ప్రధానం.
నీకేదో సంఘంలో ఉన్నత స్థానం ఆ చల్లని దేవుని దయవల్ల, దొరికింది అని అహంకరించకూడదు. పెద్దలను నిర్లక్ష్యపరిస్తే, ఆ దైవం నీకు మరింత ఉన్నత స్థానం లేకుండా చేస్తాడు అని ఈ సంఘటన తెలియపరుస్తోంది. పెద్దలపట్ల తప్పుచేస్తే క్షమించమని అడిగే గుణం అలవరచుకోవాలి. ఏన్నో సంవత్సరాల కృషి, దీక్ష, దురహంకారంతో ఆ నికోలా కాలినిక్ లాగా పోగొట్టుకోకూడదు. అలా మన జీవితాలలో జరుగకుండా స్వామి అనుగ్రహం మనందరికీ కలుగుగాకా !! జై శ్రీమన్నారాయణ.


ఇది చి.సూరంపూడి బాపిరాజు వాట్సప్ లో పంపిన ఆంగ్ల లఘికకు జాజిశర్మ స్వేచ్చానువాదం.


Sat Jul 14, 2018 2:07 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

What a pitiable fate is this? The little ego in man is fed into a huge conflagration by the mind and the senses, and one is caught in the fire of distress. Egoism makes a person see glory in petty achievements, happiness in trivial acquisitions, and joy in temporary authority over others. But, the Immortal within is awaiting discovery to confer bliss and liberation from birth and death. There is a definite technique by which the Immortal spark can be discovered. Though it may appear difficult, each step forward makes the next one easier and a mind made ready by discipline, in a flash discovers that the Divine is the basis of creation. There is no shortcut to this consummation. You must give up all the impediments you have accumulated so far and become light for the journey. Lust, greed, anger, malice, conceit, envy, hate - all these pet tendencies must be shed.

Sat Jul 14, 2018 2:09 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

[37073145_2218002634882394_1354550329160499200_n.jpg]

Sat Jul 14, 2018 2:10 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

To not feel bad on doing bad is bestially bad
Suppose we accidentally step on someone's foot. We would naturally apologize, ask if they are ok, and do what we can to help. Overall, we would feel bad if we hurt anyone.
Such remorse on doing something bad is good – it checks us from doing things that hurt others. Unfortunately, some people don't feel bad on hurting others. If they step on someone's foot, they blame that person for coming in their way.
How do people become so desensitized? One common reason is intense attachment to something else. Whatever we are attached to, we experience strong emotions in relation with that. And our experience of everything else is shaped by how it affects that desired object. To get it, even if we do something terrible, getting it feels so good that we don't feel bad about our wrongdoing.
For example, some greedy people kill their competitors but feel no remorse – they feel only delight at their increased wealth (Bhagavad-gita 16.14). Their actions resemble those of bestial predators who gleefully feast on their prey.
Within us all exists a beast – our lower side that wants its own pleasure, even if this pleasure causes others pain. That beast is usually kept in leash by our conscience. But when our conscience becomes mute, that beast takes over our inner world, making us act bestially.
How can we overcome such desensitization? The most efficacious way is by practicing bhakti-yoga. To illustrate, bhakti practice transformed Valmiki from a sadistic hunter into a saint who composed the Ramayana.
How does bhakti sensitize us to others? By giving us higher fulfillment, thereby weakening our desensitizing desires; by helping us see everyone empathically, as parts of our Lord, as members of one divine family; and by increasing our receptivity to Krishna's inner voice, which is our pure conscience.
Think it over:
How is the bad feeling we get on doing bad, good?

What desensitizes us to others?

How does bhakti practice sensitize us to others?

Read more https://www.gitadaily.com/to-not-feel-bad-on-doing-bad-is-bestially-bad/ https://www.gitadaily.com/to-not-feel-bad-on-doing-bad-is-bestially-bad/Sat Jul 14, 2018 11:31 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Kamam(lust) is due to Dehaatma Buddi. The Dehaatma Buddi means that the human intelligence is limited to Deham (Anityam) and it can not visualize beyond Anityam. Only Sat Guru Krupa(grace) focuses light on Sat/Nityam/Ekam which is Aatharam (basis) for Anityam. Sat Guru Krupa is only possible when Ahamkaram(personal ego) is down at the feet of a Sat Guru.
As Deham is Anityam(temporary) Dehamulu(bodies) are many in number.
Accordingly mind(Manasu) under the influence of Dvaita Buddi (intelligence)/ Deha Bhaavam/Anityam/more than one develops Anurakti (passion) for another Rakta Maya Deham as Kamam(lust)

Sat Jul 14, 2018 11:31 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

The human intelligence(Buddi) is like a pendulum in wall clock.
Just like a pendulum, Buddi oscillates between Nitya Vastuvu and Anitya Vastuvu This movement causes sound and this sound causes Dehaatma Bhaavam (treating a house(Deham) as the householder(Atma)).

Sat Jul 14, 2018 11:31 pm (PDT) . Posted by:

swamypvap

Samudram(ocean) signifies Eswara. Samudra Jalam siginfies Eswara Karuna.
The ocean wave signifies a Jiva.
The ocean wave is created due to the energy (Eswara Sakti) passing through the ocean water. The energy that passes through the ocean water causes it cyclic motion in the form of Srushthi,Sthiti and Layam. Thus the ocean wave finally dissolves in the ocean as Layam.
The sound produced by the ocean wave signifies Jiva Bhaavam (Ahmakaram)/ personal ego.


www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

No comments: