[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 


For Sure 

 

కాంక్షించగా తగున! రుక్మిణి కైన

కువలయాక్షి గాకున్న కృష్ణ సాంగత్యము.

 

శమంతకమణి యొకటి లేకున్నచో భామ

తన్నదగునా ఏమి శౌరి తలను!

 

విలువిద్యలో గట్టి నిపుణత లేకున్న

క్రీడి కైనను కృష్ణుని జోడు కలదా?

 

తగుదునటంచు తలచ దగునే

పదియారు వేల పడతుల భోగించు

దివ్యదీప్తుల దేవుని,

 

అతనికి దీటుకాకున్న ఈ దీపావళి

శోభనరాత్రుల మగువకైన! మగవానికైన.

 

Lyla

 

Happy Deepavali! Guys and Girls!


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (290)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___