[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Requited Manifold  

 

ఒక జిలుగు మాటకు

కన్నుల మస్కారా తీర్చి

 

ఒక ఘుమ్మను మాటకు

జవ్వాజి జల్లుకుని

 

ఒక నవమైన మాటకు

నూతన వస్త్రాలు, నగలు ధరించి

 

ఒక ఆవేగపు మాటకు

మోటరు నడుపుకు gala కి వెడితే;

 

చూచిన ఇతరులు -వారామెను

"You look Fabulous!" -అన్నారు.

 

ఆమెకు తెలుసు ఆ పొగడ్త

నిజానికి ఎవరికి చెందేదీ.

She knows.

 

-Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (233)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] కర్ణాటక త్రిపదులు #karNATaka tripadulu#

 

కర్ణాటక త్రిపదులు - 

పాదము 1 - వి/వి - వి/వి (ప్రాస యతి)
పాదము 2 - వి/బ్ర/వి - వి
పాదము 3 - వి/బ్ర/వి 

వి - విష్ణు గణము = ఇంద్ర గణము + UUU, IIUU
బ్ర - బ్రహ్మ గణము = సూర్య గణము + UU, IIU

పగలెట్లొ ముగియఁగాఁ - బగవోలె నీరాత్రి 
రగులంగ మనసు, పొగ రేక - లెగురంగ 
గగనమ్ము దాఁకు తాపగా 
(తాప = నిచ్చెన)

శ్రుతి తప్పినది పాట - గతి తప్పినది మన్కి 
యతి తప్పినదియొ గీతికి - ధృతి లేక 
మతి తప్పినదియొ నాకిందు 

ఎదనుండి పాడితిన్ - బదము నేనానాఁడు 
మదిలోన నిలిచె నాపాట - ముదమందు 
వ్యధలందు నన్ను వదలక 

గోవింద చూడుమా - మావంక నొకమారు 
జీవాల శవము నడయాడు - ద్రోవలో 
నేవెల్గు లేని చీఁకట్లు

విధేయుడు - మోహన 
#
karNATaka tripadulu - 

pAdamu 1 - vi/vi - vi/vi (prAsa yati)
pAdamu 2 - vi/bra/vi - vi
pAdamu 3 - vi/bra/vi 

vi - vishNu gaNamu = iMdra gaNamu + #UUU, IIUU#
bra - brahma gaNamu = sUrya gaNamu + #UU, IIU#

pagaleTlo mugiya@MgA@M - bagavOle nIrAtri 
ragulaMga manasu, poga rEka - leguraMga 
gaganammu dA@Mku tApagA 
(tApa = nichchena)

Sruti tappinadi pATa - gati tappinadi man&ki 
yati tappinadiyo gItiki - dhRti lEka 
mati tappinadiyo nAkiMdu 

edanuMDi pADitin - badamu nEnAnA@MDu 
madilOna niliche nApATa - mudamaMdu 
vyadhalaMdu nannu vadalaka 

gOviMda chUDumA - mAvaMka nokamAru 
jIvAla Savamu naDayADu - drOvalO 
nEvelgu lEni chI@MkaTlu

vidhEyuDu - mOhana 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] Must read article చంపకోత్పలమాలలు - మధ్యాక్కర - అక్షరోత్పలము #chaMpakOtpalamAlalu - madhyAkkara - axarOtpalamu#

 

చంపకోత్పలమాలలు - మధ్యాక్కర - అక్షరోత్పలము - 

ఉ. ఎందుకు చూడవో ననిట - నిందువుఁ బోలు ప్రియాంగి ప్రేమతోఁ  
బొందికతోడ నుండగను - ముందుగ రమ్ము శుభాంగి శోభతో 
మందిర మీమనస్సు నిన-మందముగాను వరించె నిక్కమై 
సుందరి రమ్ము రాత్రి యతి - సుందరమై వికసించెఁ జొక్కమై 

ఇది ఒక ఉత్పలమాల, ఒక ప్రత్యేకమైన విధముగా వ్రాయబడినది. చివరి మూడు అక్షరాలు తనంతట తామే నిలిచి ఉన్నాయి. వాటిని తొలగిస్తే మనకు ఒక మధ్యాక్కర లభిస్తుంది. క్రింద ఆ మధ్యాక్కర - 

ఎందుకు చూడవో ననిట - నిందువుఁ బోలు ప్రియాంగి 
బొందికతోడ నుండగను - ముందుగ రమ్ము శుభాంగి 
మందిర మీమనస్సు నిన-మందముగాను వరించె 
సుందరి రమ్ము రాత్రి యతి - సుందరమై వికసించె 

అనగా చంపకోత్పలమాలలలో మధ్యాక్కరను గర్భితము చేయుటకు వీలగును. బహుశా మధ్యాక్కరకు తఱువాతి కాలములోని యతి నిర్ణయము ఇలాగే వచ్చినదేమో? ఇప్పుడు దీనికి వ్యతిరేక ప్రక్రియను చేద్దామా? మధ్యాక్కర చివర గుర్వంతమైన ఒక పంచమాత్రను, అనగా ర-గణము లేక నగమును ఉంచి వ్రాస్తే అందులో కొన్నిటికి ఈ మాలికా వృత్తముల ఛాయలు ఉండవచ్చును. ఇట్టి జాతి పద్యమునకు అక్షరోత్పలము అని పేరు పెట్టినాను. క్రింద కొన్ని ఉదాహరణములు - 

అక్షరోత్పలము - మధ్యాక్కర + ర-గణము లేక న-గము

మనసొక మల్లెల తీఁగ - మధుపము లెప్పుడుఁ జేరు మధువుకై 
తనువొక తంత్రుల వీణ - తాళము తప్పక పాడు మధురమై 
నిను గనఁ గన్నులు చూచు - నింగిని దాఁకఁగ లేచు ముదములో 
వనజము హృదయము నీది - వనజముఖా యిది యాది బ్రతుకులో 

మదుమాసమున బూయు బువ్వు - మధురేశుఁ బెదవిపై నవ్వు రంగులే 
మదిలోన నలవోలెఁ దలఁపు - మమతానురాగాల వలపు రంగులే 
ఇది యయ్యె బ్రతుకులో బంధ - మిది యయ్యె దివ్యాను బంధ మసమమై  
నదియయ్యె నానంద మదియు - నవమయ్యెఁ బికరావ మదియుఁ గవనమై 

నాలుగు నేత్రము లిపుడు - నవ్వుచు రెండుగ నయ్యె హాయిలో 
మేలగు రెండు మనసులు - మిన్నగ నొక్కటి యయ్యె మాయలో 
కాలము మెల్లఁగ నడచెఁ - గాముని సన్నిధిలోన మోదమై 
నేలయు నాకస మొకటి - నిర్ణయ మావిధి దింక వేదమై 
(దీనికి ఉత్పలమాలకు ఒకే భేదము; ర-గణమునకు బదులు భ-గణము, దీనివలన అన్నియు చతుర్మాత్రలు మధ్యాక్కర భాగములో.) 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
chaMpakOtpalamAlalu - madhyAkkara - axarOtpalamu - 

u. eMduku chUDavO naniTa - niMduvu@M bOlu priyAMgi prEmatO@M  
boMdikatODa nuMDaganu - muMduga rammu SubhAMgi SObhatO 
maMdira mImanassu nina-maMdamugAnu variMche nikkamai 
suMdari rammu rAtri yati - suMdaramai vikasiMche@M jokkamai 

idi oka utpalamAla, oka pratyEkamaina vidhamugA vrAyabaDinadi. chivari mUDu axarAlu tanaMtaTa tAmE nilichi unnAyi. vATini tolagistE manaku oka madhyAkkara labhistuMdi. kriMda aa madhyAkkara - 

eMduku chUDavO naniTa - niMduvu@M bOlu priyAMgi 
boMdikatODa nuMDaganu - muMduga rammu SubhAMgi 
maMdira mImanassu nina-maMdamugAnu variMche 
suMdari rammu rAtri yati - suMdaramai vikasiMche 

anagA chaMpakOtpalamAlalalO madhyAkkaranu garbhitamu chEyuTaku vIlagunu. bahuSA madhyAkkaraku ta~ruvAti kAlamulOni yati nirNayamu ilAgE vachchinadEmO? ippuDu dIniki vyatirEka prakriyanu chEddAmA? madhyAkkara chivara gurvaMtamaina oka paMchamAtranu, anagA ra-gaNamu lEka nagamunu uMchi vrAstE aMdulO konniTiki ee mAlikA vRttamula ChAyalu uMDavachchunu. iTTi jAti padyamunaku axarOtpalamu ani pEru peTTinAnu. kriMda konni udAharaNamulu - 

axarOtpalamu - madhyAkkara + ra-gaNamu lEka na-gamu

manasoka mallela tI@Mga - madhupamu leppuDu@M jEru madhuvukai 
tanuvoka taMtrula vINa - tALamu tappaka pADu madhuramai 
ninu gana@M gannulu chUchu - niMgini dA@Mka@Mga lEchu mudamulO 
vanajamu hRdayamu nIdi - vanajamukhA yidi yAdi bratukulO 

madumAsamuna bUyu buvvu - madhurESu@M bedavipai navvu raMgulE 
madilOna nalavOle@M dala@Mpu - mamatAnurAgAla valapu raMgulE 
idi yayye bratukulO baMdha - midi yayye divyAnu baMdha masamamai  
nadiyayye nAnaMda madiyu - navamayye@M bikarAva madiyu@M gavanamai 

nAlugu nEtramu lipuDu - navvuchu reMDuga nayye hAyilO 
mElagu reMDu manasulu - minnaga nokkaTi yayye mAyalO 
kAlamu mella@Mga naDache@M - gAmuni sannidhilOna mOdamai 
nElayu nAkasa mokaTi - nirNaya mAvidhi diMka vEdamai 
(dIniki utpalamAlaku okE bhEdamu; ra-gaNamunaku badulu bha-gaNamu, dInivalana anniyu chaturmAtralu madhyAkkara bhAgamulO.) 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

Light and Airy

 

In my boudoir, daily

I wake to that image

of a tiny stone cottage

with ivy on the wall.

 

It is down a green slope

It is my keen hope

I will live in that little cottage

and fish in the pond.

 

I am not a woman

in that yearn

so cozy rosy golden,

I am a man gone Walden.

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (232)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] కాపాడునా తల్లి..

 

కాపాడునా తల్లి..
=====================

--
ద్విపద (గుచ్ఛములు)
--
గణములు - 3 ఇం., సూ
యతి- మూడవ ఇంద్ర గణము మొదటి యక్షరము 
--
ప్రొద్దు ప్రొద్దుట లేచి మ్రొక్కి సూర్యునికి
విద్దెలమ్మను దల్చి ప్రీతిమీఱంగఁ 
బద్దెమిచ్చెదనంచు స్వామి పల్కఁగనె 
బుద్ధిగాఁ దెఱచి కంప్యూటరీ రీతి 
సిద్ధమై కూర్చుండఁ జేయించునిటుల
పద్దెమంచును గూర్పు పలుకు వొంగించి
ముద్దులొలుకు పద్దెములని చెప్పుదునె
వద్దు సామీ యన్న వదలఁడే నన్ను
--
ఏమి మోదము దీన నేమి లాభమ్ము
ప్రేమ సూపెదనంచుఁ బిచ్చిపద్యముల
స్వామి వ్రాయించఁగాఁ బంచబుద్ధౌనె
కామితార్థములిచ్చు కన్నతల్లినని 
యీమాటలా నాకు హితమంచు నిడుట!
నామీద కోపమో నాకు శోధనయొ
ఏమిచ్చినన్ గొంచు నింపంచుఁ బంచ
నామోము పైననే నవ్వరే జనులు 
--
విషయమేమియు లేద వేరుగా నిడఁగ
విషమసమస్యలే వీనితో నాకు
విషము మ్రింగినరీతి పిచ్చి పద్యమిడ
విషహరుండైనచో విషమిచ్చునొక్కొ
విసుగు గూర్చుచునుండ వెడలి పల్కులిటు
హసియించుటెట్లింక నలరించినట్లు
వసియించి గుండెలో బాధించనిటుల 
పసిడిబొమ్మవె యంచుఁ బ్రణుతించఁ గలనె
--
పాపముం జేసితో పాసెనో సుకృతి
శాపించిరో యల్గి సర్వదేవతలు
ఏపూటఁ బొంగించ నీరీతి నుడువు 
లోపుటెట్లేనింక నుల్లమ్ము నిలిపి
కోపమొందఁగ రాదు క్రుంగగూడదఁట 
చూపఁగావలెనంట శుద్ధభావననె
ఈ పరీక్షలనెగ్గి యెట్లు గెల్చెదనొ
కాపాడునా తల్లి కమలపత్రాక్షి 
--
--
సుప్రభ
9:01 AM
09-20-2019
 


 

  __._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] నిరుత్సాహమేల...

 

నిరుత్సాహమేల...
===============

--
భుజంగ ప్రయాతము వృత్తము
--
గణములు- య,య,య,య
యతి- 8
--
నిరుత్సాహమేలయ్య నీకో కుమారా
విరాళిన్ యజించంగ వీణాసుపాణిన్
సరోజాక్షి భావించి సాగించఁగాదా
స్ఫురించెన్ బదాలిట్లు చుట్టంగ గీతిన్
--
భజింపంగ నిత్యమ్ము వాగ్ధార నీదా
సృజింపంగ వేర్వేరు వృత్తంబులైనన్
బ్రజా పద్యమందీవు వ్రాయంగ నిట్లే
యజానీకృపన్ దల్చి హర్షించ వారున్
--
సదా డెందమందుంచు సంప్రీతి తోడన్
సదా నీకుఁ దోడౌచు స్థైర్యంబు నిచ్చున్
సదా దీవనందించు సాయమ్ము నీయున్
సదా స్ఫూర్తి గల్గించు సాగించ సృష్టిన్
--
మహాకావ్యమే యీద మన్నించి కొల్వన్
సుహాసంబుతో నీకుఁ జూపించి దారిన్
విహంగంబుగా గుండె విన్వీధిఁ దేలన్
మహీమండలంబెల్ల మాటాడ మెప్పున్
--

సుప్రభ
11:09 AM
09-19-2019

-

నాలుగయిదు రోజులనుండి వ్రాయిస్తున్నవి పంచ నిరాకరించానని, విధిగా నీవు పంచవలసినదే యని ( ముఖపుస్తకము ఛందస్సు కూటమిలోనిది ) శివకుమార్ గారి నేటి కవిత కు సమాధానమన్నట్లు వ్రాయించినవి.
అయినా అందఱకూ వర్తిస్తాయని యనిపిస్తున్నది.__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 This P.M.

 

There is soft light flood

              In My Satin bed

 

Arthur Rubenstein

   plays a Nocturne

               Of Chopin

 

 One

              After

                           one

 

Mendelssohn plays songs

                   Without words

 

    With no concern

              For anyone

           I soak in the comfort

       of silky cocoon

           Awake.

 

When I hear

         grunts and squeaks of

   Garbage trucks

                      In the distance,

 

          Then It's A.M.      -Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (319)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] వద్యము - 17 #vadyamu - 17#

 

వద్యము - 17

శిలలలో కప్పలను చూసి 
కలలలో తిలోత్తమను చూసిన పిదప 
ఒక్క చేపచెట్టుపైన ఎక్కింది 
చూసి భ్రమ చెందినాను 
స్వర్గానికిక మెట్లు 
కానవచ్చు 

చింతచెట్లపయిన కాదు 
చింతలు గల మనసు 
దయ్యాల అడ్రస్సు 
మంత్రతంత్రములకు 
వేపాకుల 
కవి వదలవు 
మనసు 
దైవమునకు దయ్యమునకు 
తల్లి తండ్రి 

విధేయుడు - మోహన
#
vadyamu - 17

SilalalO kappalanu chUsi 
kalalalO tilOttamanu chUsina pidapa 
okka chEpacheTTupaina ekkiMdi 
chUsi bhrama cheMdinAnu 
svargAnikika meTlu 
kAnavachchu 

chiMtacheTlapayina kAdu 
chiMtalu gala manasu 
dayyAla aDrassu 
maMtrataMtramulaku 
vEpAkula 
kavi vadalavu 
manasu 
daivamunaku dayyamunaku 
talli taMDri 

vidhEyuDu - mOhana
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

This A.M.

 

శివమహదేవా!

నా దేహము వశమగునా!

 

నీ సంకీర్తన నాద స్ఫోరణమే

నాదు ధ్యేయమై,

బహుతంత్రీవీణావాదనము చేయగ

నీ ఉదయము నా వలనగునా!

 

శక్యమా నాకు శంకరా!

మేళతాళసంప్రదాయరీతులనెరిగి

నట్టులు పోవని నొట్టు స్వరాలను

మెట్టు మెట్టుకూ మీటుచు పోవుచు

 

నాద మార్గమున హృదిని నీదు భావన చేయగ

నీ ఉదయము నా వలనగునా!

శివమహదేవా!

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (231)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] Must read article - విక్రీడితములు - వసంతతిలకము #vikrIDitamulu - vasaMtatilakamu#

 

Must read article - విక్రీడితములు - వసంతతిలకము 

శార్దూల మత్తేభవిక్రీడిత వృత్తములలో వసంతతిలకపు లయ గలదని మూడు నాలుగు సంవత్సరములకు ముందు నిరూపించినాను. ఈ రోజు విక్రీడితములలో వసంతతిలకపు అమరిక వచ్చే విధముగా మార్పులు చేసి ఈ లయను మీ గమనానికి తెస్తున్నాను. ఇందులోని కిటుకు - (1) విక్రీడితములలోని మొదటి ఆఱు మాత్రల పిదప వచ్చే స-గణమును గగముగా (UU) చేయుట, (2) త/త/గ గణములలోని మొదటి త-గణమును సలముగా (IIUI) చేయుట. 

శ్రీవేంకటేశ్వర సుప్రభాతములో ఎక్కువ పాలు వసంతతిలక వృత్తములే! 

UUU IIU IUI IIU UUI  UUIU - శార్దూలవిక్రీడితము 
UUU UU  IUI IIU IIUI UUIU - 19 అతిధృతి 154529 

కన్నయ్యా - కావంగ రమ్ము త్వరగాఁ - గరుణాలవాలా నన్నీ 
మున్నీటన్ - బ్రోవంగ రమ్ము కలఁకన్ - మునుగంగనుంటిన్ మదిన్ 
ఛిన్నమై - శ్రీవాసుదేవ తలఁపుల్ - శిలవోలెనుండెన్ గదా 
కన్నీళ్లే - కైవల్యమయ్యె వెత లో - కమలేశ హారీ హరీ 

ఇందులోని వసంతతిలకము - 

కావంగ రమ్ము త్వరగాఁ - గరుణాలవాలా 
ప్రోవంగ రమ్ము కలఁకన్ - మునుగంగనుంటిన్ 
శ్రీవాసుదేవ తలఁపుల్ - శిలవోలెనుండెన్ 
కైవల్యమయ్యె వెత లో - కమలేశ హారీ 

IIUU IIU IUI IIU UUI  UUIU - మత్తేభవిక్రీడితము 
IIUU UU  IUI IIU IIUI UUIU - 20 కృతి 309060

కనవేలా - కందర్పదర్పహర యో - కమనీయరూపా దయన్ 
వినవేలా - విందీయు నాదు పదముల్ - విహగాధిరూఢా హరీ 
మనమందున్ - మందారపుష్పములతో - మధురేశ గొల్తున్ సదా 
వనజాక్షా - వందింతుఁ గుందరదనా - వరదా ముకుందాఽచ్యుతా 

ఇందులోని వసంతతిలకము - 

కందర్పదర్పహర యో - కమనీయరూపా 
విందీయు నాదు పదముల్ - విహగాధిరూఢా 
మందారపుష్పములతో - మధురేశ గొల్తున్ 
వందింతుఁ గుందరదనా - వరదా ముకుందా

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
#Must read article# - vikrIDitamulu - vasaMtatilakamu 

SArdUla mattEbhavikrIDita vRttamulalO vasaMtatilakapu laya galadani mUDu nAlugu saMvatsaramulaku muMdu nirUpiMchinAnu. ee rOju vikrIDitamulalO vasaMtatilakapu amarika vachchE vidhamugA mArpulu chEsi ee layanu mI gamanAniki testunnAnu. iMdulOni kiTuku - (1) vikrIDitamulalOni modaTi aa~ru mAtrala pidapa vachchE sa-gaNamunu gagamugA (#UU#) chEyuTa, (2) ta/ta/ga gaNamulalOni modaTi ta-gaNamunu salamugA (#IIUI#) chEyuTa. 

SrIvEMkaTESvara suprabhAtamulO ekkuva pAlu vasaMtatilaka vRttamulE! 

#UUU IIU IUI IIU UUI  UUIU# - SArdUlavikrIDitamu 
#UUU UU  IUI IIU IIUI UUIU# - 19 atidhRti 154529 

kannayyA - kAvaMga rammu tvaragA@M - garuNAlavAlA nannI 
munnITan - brOvaMga rammu kala@Mkan - munugaMganuMTin madin 
Chinnamai - SrIvAsudEva tala@Mpul - SilavOlenuMDen gadA 
kannILlE - kaivalyamayye veta lO - kamalESa hArI harI 

iMdulOni vasaMtatilakamu - 

kAvaMga rammu tvaragA@M - garuNAlavAlA 
prOvaMga rammu kala@Mkan - munugaMganuMTin 
SrIvAsudEva tala@Mpul - SilavOlenuMDen 
kaivalyamayye veta lO - kamalESa hArI 

#IIUU IIU IUI IIU UUI  UUIU# - mattEbhavikrIDitamu 
#IIUU UU  IUI IIU IIUI UUIU# - 20 kRti 309060

kanavElA - kaMdarpadarpahara yO - kamanIyarUpA dayan 
vinavElA - viMdIyu nAdu padamul - vihagAdhirUDhA harI 
manamaMdun - maMdArapushpamulatO - madhurESa goltun sadA 
vanajAxA - vaMdiMtu@M guMdaradanA - varadA mukuMdA@2chyutA 

iMdulOni vasaMtatilakamu - 

kaMdarpadarpahara yO - kamanIyarUpA 
viMdIyu nAdu padamul - vihagAdhirUDhA 
maMdArapushpamulatO - madhurESa goltun 
vaMdiMtu@M guMdaradanA - varadA mukuMdA

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___

[racchabanda] వద్యము - 16 #vadyamu - 16#

 

వద్యము - 16 

పూల గుత్తి ఇస్తావని 
మురిసినాను 
పాల వెన్నెలలో 
ఒక పాట పాడి 
ముందు ఉంటావు అని 
నేను పొంగినాను 
రాయిలా ఇలా 
తాగి సారాయి - 
ఛీఛి

కళ్లు తెరిచినప్పుడు 
నాకు కనబడేది 
ఎదురుగా చెత్త కుండీలు 
ఎగిరెగిరి పడే 
చిరుగు కాయితాలు 
గడియను వేసి
కళ్లు మూసాను 
కొత్త స్వర్గపు పిలుపులు 

విధేయుడు - మోహన 
#
vadyamu - 16 

pUla gutti istAvani 
murisinAnu 
pAla vennelalO 
oka pATa pADi 
muMdu uMTAvu ani 
nEnu poMginAnu 
rAyilA ilA 
tAgi sArAyi - 
ChIChi

kaLlu terichinappuDu 
nAku kanabaDEdi 
edurugA chetta kuMDIlu 
egiregiri paDE 
chirugu kAyitAlu 
gaDiyanu vEsi
kaLlu mUsAnu 
kotta svargapu pilupulu 

vidhEyuDu - mOhana 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

.

__,_._,___